Other languages
Incontinence information in Macedonian македонски

Информации за контрола на вршењето нужда на македонски

Проблеми со контрола на вршењето нужда се кога се случува неконтролирано испуштање на мочка или измет. Потешкотиите при контролата на одењето по нужда погодуваат луѓе од сите култури, но тоа не е нормално. Добро е што овие потешкотии може да се лекуваат и во многу случаи да се излекуваат. На оваа страница ќе најдете информации преведени на Македонски јазик за да ви помогне повеќе да научите за здрав мочен меур и здрави навики за одење по нужда. Информативните листови се преведени на ваш јазик. Ако претпочитате да ги слушате информациите кликнете на копчињата за аудио. Aудио


Incontinence is the unwanted and involuntary leakage of urine or faeces. It affects people from all cultures and it is not normal. The good news is incontinence can be treated, and in many cases cured. On this page you'll find information translated in Macedonian to help you learn more about healthy bladder and bowel habits. Fact sheets are translated in your language. If you would prefer to listen to the information, click on the audio buttons.

 

"Неконтролираното вршење нужда може да биде непријатен проблем, сепак 1 на секои 4 лица во Австралија тоа го доживуваат. Вие не сте сами. Има помош. Зборувајте со вашиот лекар или јавете се на National Continence Helpline на 1800 33 00 66."

- Larry Ordev


"Incontinence can be an embarrassing problem, yet 1 in 4 people living in Australia experience it. You are not alone. Help is available. Speak to your doctor or call the National Continence Helpline on 1800 33 00 66."


Национална линија за помош со контролата на вршењето нужда: 1800 33 00 66

Naitonal Continence Helpline: 1800 33 00 66


Мислења од граѓаните

Би сакале да ги слушнење вашите мислења. Кажете ни што мислите за оваа интернет страна. Што можеме да подобриме? Aудио


We would love to hear your feedback. Please let us know what you think of this webpage. What could we improve?

Испратете ни го вашето мислење