Other languages
Incontinence information in Polish Polski

Informacja dotycząca niekontrolowania czynności fizjologicznych w języku polskim

Niemożność kontrolowania czynności fizjologicznych, czyli inkontynencja, dotyka ludzi ze wszystkich środowisk kulturowych, ale nie jest ona rzeczą normalną. Dobre wieści są takie, że inkontynencję można leczyć, a w wielu wypadkach – wyleczyć. Na tej stronie znajdziesz informację w języku polskim, która pomoże ci dowiedzieć się więcej na temat zwyczajów dbałości o dobry pęcherz i jelita. Arkusze informacyjne zostały przetłumaczone na twój język. Jeżeli wolisz posłuchać tych informacji, kliknij na przycisk audio. audio

 

Incontinence is the unwanted and involuntary leakage of urine or faeces. It affects people from all cultures and it is not normal. The good news is incontinence can be treated, and in many cases cured. On this page you'll find information translated in Polish to help you learn more about healthy bladder and bowel habits. Fact sheets are translated in your language. If you would prefer to listen to the information, click on the audio buttons.

 

"Inkontynencja, czyli niekontrolowanie czynności fizjologicznych, może być problemem wstydliwym, ale mimo to, 1 na 4 osoby mieszkające w Australii jej doświadcza. Nie jesteś sam. Dostępna jest pomoc. Porozmawiaj ze swoim lekarzem lub zadzwoń do Krajowej Infolinii ds. Kontrolowania Czynności Fizjologicznych pod numer 1800 33 00 66."



- Marek Grzelinski, Interpreter


"Incontinence can be an embarrassing problem, yet 1 in 4 people living in Australia experience it. You are not alone. Help is available. Speak to your doctor or call the National Continence Helpline on 1800 33 00 66."


Krajowa Infolinia ds. Kontrolowanie Czynności Fizjologicznych: 1800 33 00 66

National Continence Helpline 1800 33 00 66


Komentarze

Chcielibyśmy usłyszeć twój komentarz. Prosimy nas powiadomić, co sądzisz o tej stronie internetowej. Co moglibyśmy poprawić? audio | English

We would love to hear your feedback. Please let us know what you think of this webpage. What could we improve?

Wyślij do nas swoje uwagi